Projektdetaljer

Beskrivelse

MomIT laver forskningsbaseret udvikling, test og evaluering af et it-baseret forløb til nybagte mødre og deres evt. partnere, der understøtter sund livsstil efter fødslen med særlig fokus på fysisk aktivitet, kost og mentalt velvære. Der udvikles formidling af viden om sund livsstil via app-content, podcasts, SoMe og diverse online medier.
En sund livsstil med fysisk aktivitet, hensigtsmæssige kostvaner og mentalt velvære er godt for folkesundheden og den enkeltes fysiske og mentale sundhed og trivsel – hele livet igennem. Der er god evidens for de positive sundhedseffekter, fysisk aktivitet har både under graviditet og barsel, og generelt for en sund livsstil og som middel til fremme af velvære og trivsel både fysisk og mentalt. Blandt andet har studier påpeget reduktionen af smerter, og forbedret selvopfattelse og trivsel hos nybagte mødre (Evenson, Autyr & Borodulin, 2009; Haakstad et al, 2018). På trods af dette, er der en forbløffende mangel på systematisk viden om udfordringerne og mulighederne for fastholdelse af fysisk aktivitet i livsforandrende situationer, såsom tiden efter fødslen, hvor livsvilkår ændrer sig dramatisk, og hvor mulighederne for at være fysisk aktiv kan opleves begrænsede. Der findes i foreningsregi masser af tilbud til børn, familier, voksne og ældre, men kvinder med småbørn mangler muligheder for at dyrke fysisk aktivitet, der tilgodeser deres særlige livssituation (eget, upubliceret materiale produceret i FitMum-projektet, 2020). Livsfasen som småbørnsforælder er en turbulent tid, hvor mange kvinders fysiske og mentale sundhed og trivsel er udfordret (Lewis & Ridge, 2005). Andelen med en høj score på stressskalaen er større blandt kvinder (33,6 %) end blandt mænd (24,5 %). Et tilsvarende mønster ses i alle aldersgrupper. Der ses imidlertid en særlig stor andel blandt kvinder i 16-34-årsalderen (Sundhedsprofilen, 2021). Samtidig kan det konstateres, at i den del af livsforløbet, hvor mange har små børn, sker der et fald i fysisk aktivitetsniveau, og særligt blandt kvinder (Bellows-Riecken & Rhodes, 2007, Sundhedsprofilen 2011). Forskning viser, at de nybagte mødre har behov for sundhedsfaglig viden og støtte til at opretholde eller opnå en sund livsstil. Mødrene har brug for redskaber der understøtter en sund livsstil, formidler viden og assisterer prioriteringen af sund livsstil i en travl hverdag (Christiansen et al, 2021).
Projektet bygger på nyeste forskning om aktivitet for nybagte mødre, samt på nyeste sundhedsfaglige viden om fysisk aktivitet, sundhed, livssti, og digital formidling af sundhed, på eksisterende in-house viden om digitalt design og UX, og på brugerinddragende udviklingsprocesser. Gennem et samarbejde bestående af forskere og undervisere fra UCL Erhverv og Sund og forskere fra Steno Diabetes Center udvikles konceptet med brug af kvalitative og UX/designantropologiske metoder i en iterativ proces, der indbefatter afprøvning, mixed methods-evaluering, afrapportering og vidensdeling til forskning og praksis.
Projektets forskningsdel undersøger gennem mixed methods konceptets effekter på de nybagte mødres sundhedspraksis, handlekompetence og velvære. Herunder arbejdes med ANT- og praksisteoretiske perspektiver på digitalt medieret sundhed og IT som aktør i sociomaterielle sundhedspraksisser i småbørnsfamiliers hverdagsliv. Hensigten er at bidrage til det brede og voksen felt om digitalt medieret sundhed, og forskningsdiskussioner om livsstilsomlægninger som kollektivt og sociomaterielt anliggende (Bønnelycke et al, 2019, Bønnelycke et al, 2023).
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2331/12/24

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet