Monocyttypebestemmelse og koncentrationsbestemmelse af inflammatoriske biomarkører i blodprøver fra hjertepatienter i superviseret genoptræning

  • Jørgensen, Malene Munk (Projektleder)
  • Laustsen, Sussie (Projektleder)
  • Petersen, Mette Krintel (Projektleder)
  • Møller, Kristine (Projektdeltager)
  • Møller, Bjarne (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med det kliniske forskningsprojekt er at afklare om antal og forhold mellem M1-, intermediær- og M2- monocytfænotype ændres, samt udvalgte proinflammatoriske biomarkører reduceres som følge af fysisk træning. Disse data skal som et led i at afklare, hvorvidt et optimeret fysisk træningsprogram resulterer er mere effektivt end det konventionelle træningsprogram, som hjertepatienter på Skejby Sygehus henvises til i dag.
121 patienter med iskæmisk hjertesygdom er randomiseret til henholdsvis fysisk træning 3x ugentligt i 12 uger eller 2x ugentligt i 8 uger. Der er indsamlet blodprøver fra de deltagende patienter før og efter træning samt løbende ved 6 og 12 måneders follow-up. Antal og fordeling af de tre monocytfænotyper bestemmes for hver blodprøve ved fluorescensbaseret cellesortering. For at lave en pålidelig klassifikation af de enkelte fænotyper skal metoden først valideres vha Real-time PCR. Dette projekt er tænkt som et selvstændigt projekt, som skal udgives selvstændigt og tænkes som opstart af et ph.d. forløb som ansøger skal være medvejleder på.
Biomarkørerne koncentrationsbestemmes ved brug af immunoessays. Disse essays er opsat og valideret. For at opnå størst mulig pålidelighed af analyseresultaterne er det besluttet at alle prøver analyseres samtidigt. Prøveindsamlingen afsluttes i januar 2014. Herefter analyseres prøverne og analyseresultaterne anvendes i kombination med de fysiologiske effektmål til at sammenligne effekten af de to træningsforløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1431/12/14

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Aarhus Universitetshospital (Projektpartner)

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.