Motion og bevægelse i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nærværende Ph.d.-projekt gennemføres i et samarbejde mellem VIA UC (Aarhus) og Norges Idrettshøgskole (NIH). Formålet med projektet er at belyse hvilke typer af aktiviteter og pædagogisk organisering af motion og bevægelse, der kan fremme trivsel og læring i folkeskolen. For at nå målet vil projektet 1) studere eksisterende forskning på det faglige felt samt pædagogiske og didaktiske teorier 2) gennemføre et aktionsforskningsprojekt i tilknytning til iMOOW!, som er et samarbejde mellem VIA University College, Syddansk Universitet (FIIBL), UC Lillebælt og 6 danske folkeskoler, samt 3) udvikle en samlet bevægelsesdidaktik for folkeskolen.
Projektet iMOOW! skal biddrage til en nuanceret forståelse af motion og bevægelse for alle parter i folkeskolen samt udvikle og forankre motion og bevægelse i folkeskolen, så det opleves meningsfuldt og håndterbart. For at understøtte iMOOW!s målsætning, er dette ph.d.-projekts formål at 1) udvikle en bevægelsesdidaktik, der samler forskningsviden og praksisviden, og som kan hjælpe faglærerne til at integrere bevægelse i undervisningen, således at man udnytter det potentiale, motion og bevægelse har for trivsel og læring 2) i samarbejde med lærerne at udvikle meningsfyldte aktiviteter, der kan indgå i undervisningen i de enkelte fag, således at bevægelse bliver en naturlig og håndterbar del af undervisningen.
Disse formål kan sammenfattes i projektets grundlæggende forskningsspørgsmål: Hvilken bevægelsesdidaktik kan fremme og kvalificere faglærernes brug af motion og bevægelse i fagene i folkeskolen? Med udgangspunkt i dette vil projektet undersøge hvilke faktorer, som kan virke hhv. fremmende og hæmmende på lærernes integration af motion og bevægelse i folkeskolen, samt hvordan bevægelsesaktiviteter kan integreres på en meningsfuld måde for elever, lærere og ledelse i folkeskolen.
For at besvare forskningsspørgsmålet vil projektet primært trække på kropsfænomenologisk og bevægelsesdidaktisk teori.
Da projektet sigter mod at udvikle den faglige og pædagogiske praksis i folkeskolen som følge af de nye krav om motion og bevægelse i folkeskolen, er aktionsforskning en relevant metodisk tilgang. Aktionsforskning har et potentiale for praksisudvikling i sociale organisationer som skole og undervisningssituationer og skal foregå i et dynamisk samspil med de involverede aktører. Samtidig besidder aktionsforskningen en demokratinorm, som stiler mod, at de involverede i projektet har medindflydelse på udviklingen, hvilket understøtter ønsket om at forankre processerne hos lærerene
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1731/03/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • motion
  • bevægelse
  • didaktik
  • dannelse
  • trivsel