Projektdetaljer

Beskrivelse

Indeværende projekt bygger på data fra det større forsk-ningsprojekt TRACK, som er beskrevet over. Det særlige fokus for dette delprojekt er følge elevernes motivation for matematik gennem mellemtrinnet. Dette sker gen-nem et udviklet survey baseret på det udbredte Attitudes Toward Mathematics Inventory (ATMI), som er blevet oversat og tilpasset til en dansk kontekst Den nyudviklede tilpassede test kaldes MOT-testen. MOT-testen indeholde ligesom ATMI fire overordnede subskalaer eller områder, som informerer ind i eleverne samlede forestillinger, attitude og motivation i faget.
MOT-testen fire områder er som følger:
1) At kunne lide matematik - glæde ved matematik. 2) At deltage i matematiske aktiviteter - motivation for matematisk arbejde. 3) At være god til matematik - selvtillid 4) At forstå vigtigheden af matematik
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2231/12/24