MoveMOM: Physical activity following pregnancy and childbirth

  • Jacobsen, Julie Sandell (Projektleder)
  • Bueno, Solvej Videbæk (Projektdeltager)
  • Nielsen, Rasmus Østergaard (Projektleder)
  • Kallestrup, Per (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Julie Sandell Jacobsen is co-supervisor for PhD student Solvej Videbæk Bueno (MD) in cooperation with the following:
- Main supervisor: Professor Per Kallestrup
- Co-supervisor: Associate professor Rasmus Oestergaard Nielsen

MoveMOM is part of the research group "Move", specifications at: https://feap.au.dk/forskning/fysisk-aktivitet-move/

Lægmandssprog

Kvinder der har født har alle været igennem både fysiske og mentale forandringer i forbindelse med graviditet, fødsel og ændrede livsomstændigheder.

MoveMOM er et nystartet ph.d. projekt, der sætter fokus på fysisk aktivitet blandt disse kvinder.

Projektet har to hovedformål:
1. At afklare, om der er forskel i niveauet af fysisk aktivitet blandt kvinder, der har født, sammenlignet med kvinder, som ikke har født.
2. At undersøge, hvornår kvinder, der har født, genoptager fysisk aktivitet i perioden postpartum.

MoveMOM forventes at producere ny evidensbaseret viden, om kvinder og deres fysiske aktivitetsniveau i perioden efter, at de har født. Viden som eksempelvis kan bidrage til udvikling og opdatering af det danske program for svangreomsorgen, hvor bl.a. besøg af sundhedsplejerske og 4. svangreundersøgelse hos praktiserende læge er tilbud til alle kvinder i Danmark, efter de har født

Desuden er det målet at MoveMOM skal bidrage med evidensbaseret viden af høj kvalitet til udvikling af kommunale eller foreningsbaserede aktivitetstilbud målrettet kvinder, der har født for nyligt. Herunder muligheden for social prescribing via sundhedsplejerske eller praktiserende læge
AkronymMoveMOM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/2101/10/25

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • kvinder der har født