Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet har til formål at belyse, hvilke barrierer og muligheder der er for at etablere et samarbejde, som forældre og professionelle oplever er til gavn for børnenes sociale trivsel. Dette omfatter især forældre, hvor børn har det svært, og hvor hjemmet, skolen eller daginstitutionen kan være udfordret i samarbejdet med hinanden. Her iblandt hvordan der kan skabes et samarbejde, når forældre og professionelle er udfordret i at få og opretholde kontakt med hinanden.

Projektet er metodisk primært baseret på:
• Etnografiske dybdeinterviews med udvalgte forældre til børn i skole- og daginstitutionsalderen fra forskellige demografiske områder.

• Fokusgruppeinterviews med professionelle fra daginstitutioner (0-6 år), skoler- samt det socialfaglige og frivillige felt. De udvalgte professionelle er fordelt på ledere, lærere, pædagoger, socialrådgivere og én koordinator for frivillige.

Lægmandssprog

Bevillingsgiver:
•Mary Fonden har ydet én forskningsbevilling

Bevillingsbeløb:
•250.000 kr.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/2031/01/22

Emneord

 • Børn og unge
 • Børns trivsel
 • Børn der har det svært
 • Skole
 • Daginstitution
 • Udsathed
 • Forældre
 • Trivsel
 • Samarbejde
 • Børns fællesskaber
 • Mobbeprocesser og marginaliserende gruppedynamikker