Projektdetaljer

Beskrivelse

Ministeriet for Børn og Undervisning har iværksat programmet Bedre faglig læsning og skrivning i erhvervsuddannelserne, og Multimodale Muligheder er et af 11 projekter under dette program.
I Multimodale Muligheder er det formålet, at undersøge og fremkomme med anbefalinger til udvikling af digitale, multimodale læremidler, der fokuserer på faglig læsning. Projektet ser nærmere på iBogen som et nyt digitalt læremiddel, der i mange tilfælde erstatter den trykte grundbog. Projektet skal gennem en brugerdrevet designproces frembringe to produkter:
1) en manual med principper for udvikling af multimodale, digitale lærermidler
2) et konkret eksempel på et læremiddel, der følger disse principper.

Projektet er et brugerdrevet designprojekt med fire faser:
1) Test af eksisterende iBog fra Erhvervsskolernes Forlag
2) Udviklingsseminar med projektdeltagere og interessenter, der skaber idéer til iBogens udformning
3) Idéer omsættes og der udvikles (og testes) diverse dele til iBogen
4) Afslutningskonference med formidling af resultater.
For at opnå en autentisk udviklingssituation i projektet og afprøve nye produktionsmåder til læremiddelproduktion, arbejdes der konkret med en ny udgivelse: Tegningslære. Forfatterne er pt. i gang med at producere det første indhold til denne iBog, som projektdeltagere og interessenter skal arbejde med.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1315/12/14

Emneord

  • læsning
  • EUD
  • digitalisering
  • multimodalitet
  • læreprocesser
  • læse- og skriveudvikling