Multisyge, sundhedskompetencer og betydningen af sociale netværk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Jeg deltager i forskningsprojekt med UCL, docent Tina Junge som projektleder. Vi har indsendt en ansøgning til DFF (deadline: 15. juni), hvor vi søger 2.mio.kr. til et samskabelsesprojekt (co-design) med 3 kommuner. Vi har formuleret en projektansøgning med fokus på multisyge og betydningen af deres sundhedskompetencer og hjælp fra det nære sociale netværk. Projektet addresserer nye perspektiver i arbejdet mellem forskning og kommuner til at kunne reducere den sociale ulighed i sundhed. Der anvendes en internationalt afprøvet og dermed valideret tilgang til at undersøge sundhedskompetencer - den såkaldte OPHELIA proces.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2330/06/24