Musikalsk kvalitet i dagtilbud

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger, hvad der kendetegner musikalsk kvalitet i dagtilbud, og hvorledes pædagogiske medarbejdere kan støtte, guide og rammesætte musikalske samspil og aktiviteter med udgangspunkt i disse kvalitetskriterier.
Målet er at udvikle et refleksionsredskab, der henvender sig til udøvende praktikere og undervisere, og som kan anvendes direkte til og i det refleksive arbejde med musikalske samspil i dagtilbud.
Det udvikles på baggrund af dels en kortlægning af nationale og internationale teoretiske og empiriske studier, dels ekspertinterviews med centrale musikpædagoger med tilknytning til danske dagtilbud. Børneperspektiver og leg er centralt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/2030/09/22