Muskuloskeletalprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i studieordningens slutkompetencer og krav om forskningsbasering og evidens indkredses de vidensområder som i fremtiden skal kendetegne den indholdsmæssige dimension i Muskuloskeletal fysioterapi i Aalborg.
Vi har valgt at fokusere på følgende områder: hvilke mobiliserings-teknikker og specifikke tests skal der undervises i, hvordan griber vi fremover massage an, hvilke undersøgelses-/behandlingskoncepter skal fremover inddrages ift. ryglidelser, hvordan inddrages stabilitetstræning i undervisningen, hvor og hvordan ønsker vi at anvende UL-scanning.
Vi tager udgangspunkt i manuel behandling, men prøver at lave kob-linger til andre emneområder bl.a. fysioterapi og træning og bevægelse.
Ovenstående udarbejdes ud fra nationale og internationale guidelines samt hvilken evidens der findes på de enkelte områder.
Vi udarbejder desuden et forslag om at flytte muskelfremkaldelse/pal-pation fra manuel og muskellæren fra anatomi og samle det i et nyt fag.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0901/02/10