Projektdetaljer

Beskrivelse

VIA har undersøgt mulighederne for via kvalitative livshistoriske interviews, at danne grundlag for personliggørelse af teknologien MemoryCube - en teknologi, hvis formål er at gøre reminiscensmetoden mere tilgængelig i samværet mellem pårørende og deres familiemedlemmer med demens. Ud fra det indledende livshistoriske interview, producerede Carity fire temasider baseret på interviewets overordnede tematikker. Dernæst blev MemoryCube systemet overleveret til familien, hvorefter familien blev interviewet om deres oplevelser af teknologien samt dennes indvirkning på samværet.

Undersøgelserne resulterede i designanbefalinger, blandt andet til produktets "feedback" (lyd, lys, interfaceelementer) mhp. at gøre systemet lettere at betjene for personer med demens.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2001/06/21

Emneord

  • demens
  • digital kommunikation
  • interaktive systemer