Myndighedsidealer og myndighedsudøvelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i at myndighedsbegrebet i velfærdsprofessionerne både optræder som et pædagogisk ideal og som et institutionelt-forvaltningsmæssigt begreb.
I en begrebsanalytisk undersøgelse søges det afklaret, hvilke forbindelseslinjer og udviklinger der gør sig gældende imellem forskellige anvendelser af myndighedsbegrebet. I projektets første del undersøges myndighedsbegrebets udviklinger, som disse kan iagttages på tværs af i hvert fald tre forskellige felter: Det forvaltningsmæssige felt, det socialfaglige felt og det pædagogiske felt. Denne undersøgelse vil i særlig grad interessere sig for de steder, hvor disse felter påvirker hinanden.
I projektets anden del undersøges hvorledes disse udviklinger har påvirket de berørte velfærdsprofessionelle grupper. Yderligere undersøges hvilken betydning udviklingerne har haft for myndighedsforståelsen samt den faglige selvforståelse i de pågældende grupper
Kort titelMyndighedsidealer og myndighedsudøvelse
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/21

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold