Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Projektdetaljer

Beskrivelse

De senere år har de såkaldte evidensbaserede metoder vundet stadig større udbredelse i de pædagogiske institutioner. Projektet skal beskrive og analysere, hvordan mødet mellem pædagogisk praksis og viden på den ene side og en politisk initieret pædagogisk metode på den anden side tager sig ud og kan forstås. Er der tale om en styrket metodebevidsthed og metodeanvendelse som samlet bidrager til en professionalisering af praksis – eller er der snarere tale om en afmontering af den professionelle dømmekraft – og dermed en afpro-fessionalisering? Gennem projektet vil det blive undersøgt, hvor udbredt intentionen om at indføre evidensbaserede metoder i dagtilbudene er i tre større midt/vestjyske kommuner. Og det vil blive undersøgt, hvordan metoderne påvirker den pædagogiske praksis og den pædagogisk dømmekraft konkret. På den måde kan projektet bidrage til at eksplicitere videngrundlaget for pædagogisk praksis – herunder tematisere sammenhængen mellem pædagogisk teori, evidensbaserede metoder og pædagogiske handlinger i hverdagen. Projektet er tilrettelagt som et aktionsforskningsprojekt med inddragelse af pædagoger og pædagogstuderende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1031/12/11