Når kroppen stemmer i. Resonans på mange niveauer.

Projektdetaljer

Beskrivelse

At bidrage til udvikling af en ny didaktik ift. holdundervisning i sang og stemme-arbejde i musikundervisningen og tydeliggøre læreruddannelsens professions-rettethed.
At eksperimentere og udvikle nye metoder ift. sang- og stemmearbejde på læ-reruddannelsen, hvor der lægges mere vægt på samspillet mellem krop og stemme –dels for at forankre det stemmemæssige udtryk og dels for at åbne op for den enkelte studerendes udtryksmuligheder både på det personlige, musikal-ske og kulturelle niveau.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/01/1817/12/18