Når teknologi fremmer deltagelse - fase 1

  • Haxholm, Birthe Lodahl (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt ønsker med udgangspunkt i brugerdreven innovation at udvikle relevante teknologiske serviceydelser eller produkter, der kan bidrage til deltagelse i samfundet samt aktivt medborgerskab for borgere med nedsat funktionsevne. Det er et eksperimenterende udviklingsarbejde, med særlig fokus på brugerdreven innovation som metode samt deltagelse, tilgængelighed og teknologi som genstandsfelt.
Projektrammen består af 3 faser over flere år. Fase 1 er en undersøgelsesfase, Fase 2 en research og analysefaser i brugerdreven innovation hvor studerende involveres, og Fase 3 er udvikling af konkrete serviceydelser eller produkter gennem innovationsprocesser med brugere, studerende, relevante tværprofessionelle uddannelser i VIA, private firmaer, offentlige instanser, patientforeninger oa.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/08/1229/01/13

Emneord

  • aktivitet
  • deltagelse/ inklusion
  • funktionsevne
  • velfærdsteknologi
  • hverdagsteknologi
  • sundhedsteknologi
  • ergoterapi
  • brugerdreven innovation
  • lead-user metoden