Når teknologi fremmer deltagelse - fase 2

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med særlig fokus på deltagelsesaspektet at undersøge: hvordan borgere med funktionsevnenedsættelser oplever deres mulighed for fuld deltagelse, både i den fysiske og den virtuelle verden samt hvilke ændringer, de ved eller forestiller sig, vil gøre en forskel.
At afdække hvilken personlig og samfundsmæssig betydning/ressource der kan frigøres ved, at fokusere på aktivt medborgerskab, set med brugerens øjne. Hvad er henholdsvis push, pull, weight for borgeren med funktionsnedsættelse, set i forhold til aktiv medborgerskab

Projekt tager udgangspunkt i brugerdreven innovation med henblik på at udvikle konkrete produkter/serviceydelser, med et teknologisk islæg Brugerdreven Innovation kan inddeles i kategorier, hvor man skelner mellem hvordan projektet inddrager brugerne, Formålet her er at innovere på baggrund af brugernes erkendte behov for deltagelse ved at anvende lead user-metoden, hvor brugerne indgår i samarbejder på workshops med særligt avancerede brugere. Udover brugere, medvirker studerende i forløbet som projektmedarbejder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1201/11/13

Emneord

  • brugerundersøgelser
  • aktivt medborgerskab
  • deltagelsesmuligheder
  • Frivilligt Socialt Arbejde
  • velfærdsteknologi
  • innovative processer

Projekter

Når teknologi fremmer deltagelse - fase 3

Brink, L.

01/01/1401/03/15

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Når teknologi fremmer deltagelse - fase 1

Haxholm, B. L.

01/08/1229/01/13

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Fil