Når udsatte familier skal hjælpe de professionelle

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at bygge videre på de erfaringer, ”Familien i fokus” (et led i STARs landsdækkende projekt "Helhedsindsats for udsatte familier) )samt øvrig
forskning og tiltag på området har givet omkring betydningen af koordinering,
fælles mål og udgangspunkt i familiens egne ønsker, når der iværksættes
indsatser for børn i udsatte positioner. I projektet vil vi primært fokusere
på, hvordan de udsatte familier kan hjælpe de professionelle med at iværksætte
og yde den støtte, som familierne selv oplever kan være den rette. Det handler
således om at udvikle mødeformater mellem de professionelle og familierne, som
sikrer, at forældre og børns holdninger, ønsker og oplevelser systematisk
inddrages i mødet med de professionelle, som skal yde hjælp og støtte, og at
disse holdninger, ønsker og oplevelser tillægges værdi i samarbejdet. Projektet har - ved at
udvikle konkrete mødeformater mellem familie og professionelle - til formål at
bringe børn og forældres oplevelser af og vurdering af effekten af den hjælp,
de tilbydes i dagtilbuds-, skole- og socialforvaltningsregi systematisk ind i
samarbejdet og tillægge deres vurdering vægt i beslutningerne om, hvordan den
enkelte familie bedst støttes til at blive selvhjulpne og handlekraftige.  Det overordnede formål med dette projekt er
at udvikle på den måde, børn og familier positioneres i det professionelle
arbejde omkring udsatte børn og deres familier. Projektet går på tværs af de
pædagog-, lærer- og socialfaglige felter. Genstandsfeltet for projektet
er således de udsatte børn og familiers stemme, og ikke de professionelles
samarbejde i den enkelte sag.StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge