NATLEK: Lektionsstudier i naturfag – dannelse af landsdækkende netværk og udvikling af sparringskultur

  • Ellebæk, Jens Jakob (Projektleder)
  • Nielsen, Birgitte Lund (Projektdeltager)
  • Mogensen, Arne (Projektdeltager)
  • Pontoppidan, Birgitte Schou (Projektdeltager)
  • Jørgensen, Lars Henrik (Projektdeltager)
  • Andersson, John (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Sigtet med NATLEK projektet var at skabe rammerne for at en professionel sparringskultur kunne etableres og fastholdes i de naturfaglige miljøer i den danske folkeskole. Projektet kobler en kvalificering af uddannelsen af nye naturfagslærere med netværksdannelse, der inddrager allerede uddannede naturfagslærere, undervisere i naturfag på professionshøjskolerne (UC-lærere), forskningstilknytning og det landdækkende resursecenter NTS. Det ambitiøse mål er en udviklingsproces, der rækker ud over projektets umiddelbare rammer, netop gennem inddragelse af alle disse forskellige aktører på området. NATLEK hviler på en forksningsbasseret og internationalt anerkendt tilgang til løbende undersøgelse af – og kvalificering af praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1101/08/12