Naturfagligt kompetenceløft – hvordan får eleverne og skolen gavn af lærerens efteruddannelse?

  • Elmose, Steffen (Projektleder)
  • Wogensen, Vivi Fog (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge UCN´s model for kompetenceløft og udvikling af skabelon til samarbejde med andre UC´er om samme.
Forskningsspørgsmål: Hvorledes inddrages lærernes praksis i den gennemførte videreuddannelse? På hvilke måder oplever skolens naturfagsteam, at læreren har deltaget i et kompetenceløft – under og efter det formelle kompetenceløftforløb. Hvordan materialiserer lærerens kompetenceløft sig i elevernes læring i naturfag? Hvilke betydende forskelle og ligheder i forhold til læreres og skolers kompetenceudvikling kan identificeres mellem den nordjyske model for kompetenceløft og andre UC´ers modeller?
Til at besvare disse spørgsmål anvendes en kombination af empiriske undersøgelsesmetoder i henhold til en mixed-methods tilgang (Creswell & Clark, 2007). Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en igangværende (maj 2018) evaluering af det nordjyske projekt, som udføres af UCN i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut.

Lægmandssprog

Den nordjyske KiU-model søger inddrage de deltagende læreres praksis dels gennem samarbejde i lærerenes fagteam og dels gennem lærernes planlægning, afprøvning og evaluering af undervisningsforløb i naturfagene. Spørgsmålet er imidlertid om modellen tager højde for kompleksiteten i den pædagogiske praksis, herunder den naturfaglige kulturs betydning for undervisning og læring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv