New Multimodal Designs for Foreign Language Learnng

Projektdetaljer

Beskrivelse

Semiotiske multimodale teorier taler om nye affordanser (”handlemuligheder”) i medie- og læringslandskaber, hvilket både teoretisk og empirisk møder genklang i Universal Design for Learning (UDL) -og Computer-Assisted Language Learning (CALL)-litteraturen, men pga. de to tilganges henholdsvis neurodidaktiske og teknologiske orientering mangler begge et teoretisk fundament inden for semiotisk multimodalitet og læringsøkologi. Beriget med multimodalitetsteori og økologiske perspektiver kan UDL og CALL krydsbefrugtes til at danne et multimodalt og økologisk bevidst inkluderende design for sprogindlæring. Denne hypotese undersøges teoretisk som en del af et igangværende projekt og dernæst i et empirisk undersøgelsesdesign, der udforsker digital stilladsering. Multimodale og økologiske perspektiver anvendes til at analysere affordanser og økologier i CALL- og UDL-baserede læringsdesign. På baggrund af denne analyse opbygges et principstyret UDL-CALL læringsdesign. Til den empiriske afprøvning foreslås et mixed-methods-undersøgelsesdesign, og foreløbige undersøgelsesresultater præsenteres, der antyder UDL-CALL-designets gangbarhed.

Lægmandssprog

En undersøgelse om brug af digitale hjælpemidler i fremmedsprogsundervisningen, som forsøger at række ud til alle elever i klasserummet.
StatusIkke startet

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • IT og sprog
  • IT og læsning
  • special needs
  • sprog og literacy
  • fremmedsprog
  • didaktik
  • multimodalitet
  • multimodale tekster