NOFAN - Naturfaglig Opkvalificering via Faglig undervisning, Aktivitetscenter og lokal Netværksdannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

EU-projekt i CVU-syd læreruddannelsen på Vordingborg seminarum. Projektet var rettet mod naturfaglig opkvalificering til linjefagsniveau af folkeskolelærer på Lolland, Falster og Møn, og hensigten var at skærpe interessen for naturfagene natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi i folkeskolen, og samtidig knytte bånd mellem skoler og de lokale virksomheder.

Formålet var at

At opkvalificere Lolland-Falster og Møns undervisere indenfor grundskolens naturfag, så de opnåede formel kompetence på linjefagsniveau indenfor naturfagene biologi, fysik/kemi, geografi og natur/teknik.
At inddrage lokalområdet, herunder lokalområdets naturfaglige problemstillinger og lokale virksomheder i skolens naturfagsundervisning i større omfang end nu, så der kunne etableredes samarbejdsrelationer mellem regionens erhvervsliv og naturfagsundervisningen i folkeskolen
At etablere aktivitets- og materialecentre for naturfagslærerne i regionen.
I forbindelse med NOFAN blev der derfor udviklet et efteruddannelseskoncept for folkeskolens lærere, som indeholder følgende 3 elementer:

Et fagligt element med henblik på opkvalificering af det naturfaglige område baseret på blended learning.
Et netværkselement, hvor der bygges bro mellem folkeskolens undervisning og de lokale virksomheder.
Et praktisk/eksperimentielt element, der understøtter den praktiske og lokale dimension i undervisning blandt andet ved udvikling af en samling som efter projektets afslutning stilles til rådighed for områdets skoler.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/0530/04/08

Emneord

 • læremidler
 • læreruddannelsen
 • blended learning
 • e-learning
 • ekskursion
 • virksomhedsbesøg
 • naturfag
 • Fysik/kemi
 • biologi
 • Geografi
 • Natur/teknik
 • virksomheder
 • efteruddannelse
 • didaktik
 • uformelle miljøer