Projektdetaljer

Beskrivelse

NETVÆRKET ARBEJDE PÅ;
• At fremme forskning og udvikling af praksis på området ved aktiv involvering af børn og unge
• At styrke og øge kontakten mellem nordiske og internationale forskere
• At agere platform for samarbejde med andre forskningsnetværk indenfor samme interessefelt
• At skabe ny viden om børns deltagelse på det sociale og pædagogiske område til gavn for praksisfeltet
At skabe rammer om forsknings formidling i form af Paper, artikler, antologier, undervisningsmaterialer, mv. på tværs af de nordiske lande
• At skabe en platform for kundskabsløft, hvor forskere, praktikere, studerende og andre interessenter mødes, videndeler og igangsætter projekter med det formål, at øge børns involverings muligheder i beslutningsprocesser vedrørende alle aspekter af børns hverdagsliv
• At samarbejde om, arrangere og afholde konferencer og seminarer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1801/02/22

Emneord

  • Børn og unge
  • Involvering
  • Børneperspektiv
  • Børns Stemme
  • deltagerperspektiv
  • demokratisk dannelse

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.