Nordisk Smag - en fælles bæredygtig madkultur

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan sikrer vi, at vi fortsat kan bevare og udvikle vores fælles nordiske mad- og måltidskultur på en sådan måde, at vi styrker sundhed, bæredygtig og livskvalitet og samtidig værner om de fælles nordiske værdier og traditioner? Det er en opgave, der allerede må tage form i grundskolen. I fagene natur/teknologi og madkundskab er der gunstige muligheder for, at eleverne kan tilegne sig viden om og erfaring med Nordens mangfoldige og varierede spisekammer og lære om, hvordan naturgrundlaget igennem tiden har dannet rammen om en gastronomisk interessant, bæredygtig og særegen nordisk madkultur af høj kvalitet.

Måltider kan samle mennesker og skabe samhørighed, både når måltiderne tilberedes, og når de spises sammen. I Norden har vi mange værdier og traditioner til fælles, som afspejles i vores madkultur, men der er også forskelle, der især knytter sig til de nordiske landes varierede naturgrundlag og fødevareproduktion. Vores madkultur er et spejl ind i vores identitet, og gennem et fokus på en sund og bæredygtig nordisk madkultur har vi mulighed for at gøre en forskel for naturen, klimaet og vores livskvalitet.

I projektet samarbejder tre nordiske læreruddannelser om at designe og afprøve et tværfagligt læremiddel til grundskolefagene natur/teknologi og madkundskab (og de nordiske ækvivalenter). Det gøres i et samarbejde mellem lektorer, studerende og lærere. Læremidlet skal bidrage med indsigt i de tre landes madkulturer, og gennem konkrete og virkelighedsnære læringsoplevelser skal eleverne tilegne sig viden om naturgrundlaget, bæredygtighed, fødevareproduktion, sundhed og madkultur i de respektive nordiske lande. Maden vil være det fælles tredje, der skaber kulturel forståelse og samhørighed landene imellem. Læremidlet skal opbygges således, at det beskæftiger sig med nordisk madkultur før, nu og i fremtiden. Der ligger en innovationsdidaktisk tænkning bag læremidlet, hvor eleverne gennem opgaverne skal undersøge naturgrundlag og madkultur. Samtidig vil læremidlet invitere til innovationsprocesser, når eleverne skal udforske og udvikle ideer til sunde og bæredygtige madvalg i en fremtidig nordisk madkultur, der trækker på fortidens erfaringer. Derudover vil læremidlet have til hensigt, at eleverne i de tre lande stifter bekendtskab med nabosprog og andre kulturelle værdier.
Kort titelNordisk Smag
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2231/07/26

Samarbejdspartnere