Normkreativitet: Begrebslig bestemmelse og den kritisk-dialektiske praksis Norm Creativity - Conceptual Clarifications and the Dialectics of Critical Practice

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i indsigterne fra kritisk teori og queer teori er der inden for pædagogikken blevet udviklet en særlig normkritisk pædagogik. I tilknytning hertil er der inden for de sidste par år opstået et begreb om normkreativitet, men dette begreb er dog iøjnefaldende underteoretiseret. I dette projekt håber jeg på at kunne bidrage til teoretiseringen og begrebsbestemmelsen af normkreativiteten inden for et hegeliansk inspireret kritisk-teoretisk ramme.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2001/01/21

Emneord

  • dannelse
  • Hegel
  • forskning
  • kritisk teori
  • filosofi
  • pædagogik
  • kritisk pædagogik
  • kreativitet
  • kritisk kreativitet
  • æstetik og politik