Ny grøn attraktion - Barfodsti

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det samlede projekt drives af Thybo & Co.
Projektets elementer er:
Rådgivningsydelse i forbindelse med konceptudvikling samt kompetenceudviklingsforløb.

Rådgivningsydelsen omfatter, at rådgiver:
1. Fungerer som grøn sparringspartner for virksomheden og stiller gode og reflekterende spørgsmål i udviklingsprocessen. Det gælder bl.a. prispolitik, nyt navn, åbningstider, bespisning m.v.
2. Udarbejder projektplan sammen med virksomheden med tilhørende handlingsplaner, herunder agerer som indpisker.
3. Udvikler udkast til koncept for afvikling af hhv.:
- et oplevelses- og læringstilbud til skoleklasser.
- et dagsprogram for et oplevelsestilbud målrettet grupper, herunder virksomheder.
4. Udarbejder skitser til infomaterialer om dyre- og planteliv (rådgivningen indeholder ikke biologifaglig viden)
5. Udvikler en grøn virksomhedsprofil til den nye samlede attraktion, herunder foreslå elementer og løsninger, som bidrager til at gøre attraktionen miljøvenlig. Profilen vil også indeholde grønne salgsargumenter til brug på websiden.
6. Assisterer med at udfylde ”Grøn Plan” som afslutning på forløbet.

Modulopbygget kompetenceudviklingsforløb.
Følgende undervisningsmoduler skal sikre, at virksomhedens kontaktperson(er) opnår:
1. Indblik i målgrupper og segmenter, der interesserer sig for aktive og grønne oplevelser.
2. Kendskab til online markedsføringsmuligheder knyttet til virksomhedens konkrete målgrupper.
3. Kompetencer til at udarbejde og eksekvere kampagner på udvalgte Sociale Medier.
4. Kendskab til fordele og ulemper ved forskellige online booking- og betalingsløsninger.
5. Indblik i teorier om, hvordan de kan designe oplevelser, som skaber gode/trivselsfulde og mere bæredygtige oplevelser.
Metoden vil primært være 1:1 undervisning ud fra ”hands on” principper, der sikrer, at undervisningen er konkret og anvendelsesorienteret.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i virksomhedens hverdagsudfordringer og i nye behov knyttet til det nye oplevelsestilbud.
Undervisningen sker enten fysisk hos virksomheden eller online efter aftale.

Virksomheden bidrager aktivt, stiller viden til rådighed og træffer de nødvendige beslutninger, for at både rådgivningen og kompetenceudviklingen kan blive succesfuld.

Nøgleresultater

Igangværende projekt
Kort titelBarfodsti
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato10/01/2201/06/22

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoletjeneste
  • Læring i naturen
  • Erhvervsliv, handel og økonomi
  • Turisme
  • Attraktion
  • Oplevelsesøkonomi
  • Fodboldgolf
  • Grøn virksomhedsprofil