Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder i grundskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nyankomne elever indskrives direkte i grundskolens almene
undervisningstilbud, hvor manglende målsproglige forudsætninger kan
vanskeliggøre elevernes faglige udbytte af undervisningen. Projektet vil
med udgangspunkt i en sociokulturel andetsprogslingvistik undersøge
og identificere faglige deltagelsesmuligheder i og mellem den almene
danskundervisning og basisundervisning i dansk som andetsprog for
elevgruppen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2201/01/25