Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen- et praksisforskningsprojekt

  • Dau, Susanne (Projektdeltager)
  • Kjeldsen, Christian Christrup (Projektdeltager)
  • Rosendal Jensen, Niels (Projektleder)
  • Geisnæs, Dorthe (Projektdeltager)
  • Petersen, Jesper Stage (Projektdeltager)
  • Munk, Dorthe Aabjerg (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet undersøger skolepædagogers professionelle bidrag til at øge lavt præsterende drenges deltagelse, læring og udvikling i indskolingen. Projektet bygger på udviklingseksperimenter, hvor skolepædagoger fokuserer målrettet på at udvikle stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge. Projektet fokuserer på to opgavefelter: (1) skolepædagogernes forberedelse sammen med læreren og (2) skolepædagogernes bidrag til et forbedret forældresamarbejde i forhold til lavt præsterende drenge. Stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge fordrer en helhedsorienteret indsats, hvor hovedtesen er, at pædagogprofessionen kan bidrage til at løse den udfordring skolerne står med i forhold til den udsatte gruppe af lavt præsterende drenge. Stærke faglige fællesskaber bygger for det første på læring som oplevelse af social tryghed, hvorved frygten for at fejle ikke skader læringslysten. For det andet på positive tilbagemeldinger fra de sociale omgivelser med henblik på at balancere indholdet mellem elevernes kognitive, sociale og emotionelle kompetencer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1731/12/18

Emneord

  • Børn og unge
  • fællesskaber
  • lavt præsterende
  • skolepædagoger

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.