Nyhedspodcasts som det nye featureformat i lyd

Projektdetaljer

Beskrivelse

På DMJX underviser vi ikke særskilt i nyhedspodcasts. Dette til trods for, at DRs nyhedspodcast ’Genstart’ ifølge tal fra Podcastindex er Danmarks p.t. med afstand mest streamede og downloadede podcast. New York Times’ The Daily – som Genstarts koncept er inspireret af/kopieret fra (alt efter temperament), og som kickstartede nyhedspodcast-trenden, da den blev lanceret i 2017 – var den femte mest lyttede podcast på Spotify sidste år. Genstart vandt prisen for årets nyheds- og aktualitetsprogram og årets vært ved den seneste Prix Radio-uddeling, og The Daily er af den irsk-australske podcastforsker Siobhan McHugh blevet fremhævet som et eksempel på klassiske radiodyder, der for nye brugere af lydmediet fremstår overraskende dragende, ja, ligefrem magisk: timingen, brugen af scener, pauseringen, musikaliteten i sammensætningen af stemmer, stilhed, reallyd og musik. De førende nyhedspodcasts herhjemme og i udlandet er med andre ord succesfulde både målt på deres tag i publikum og den faglige vurdering af kvaliteten. Og alligevel er nyhedspodcasts et ubeskrevet blad i DMJX-regi.

I mange år har vi på journalistuddannelsens 3. semester undervist i feature og reportage-journalistik på forskellige medier. På ét af i alt tre forskellige forløb specialiserer de studerende sig i radio/podcast og producerer afslutningsvis en feature i lyd. En ’feature’ defineres nogle steder ganske enkelt som en journalistisk historie, der er gjort særligt meget ud af, og som hæver sig op over det dagsaktuelle – men på DMJX har vi gennem en lang årrække arbejdet med en mere detaljeret definition, der forsøger at indkredse særlige formtræk. Nyhedspodcasten, som den praktiseres af The Daily og Genstart, passer som fod i hose i den første featuredefinition, mens den både flugter med og afviger fra den særlige DMJX-definition på flere forskellige punkter. Inden for den tematiske ramme Storytelling undersøger vores projekt forskelle og ligheder mellem radiofeatureformatet og nyhedspodcasts med henblik på at udvikle viden, der kan bruges til at lave nye kurser eller finjustere vores nuværende undervisning i lyd.

Projektet bidrager med konkret, praksisnær viden om:

 Den formmæssige opbygning af succesfulde nyhedspodcasts både i Danmark og internationalt
 Arbejdsgange og produktionsforhold – et indblik i maskinrummet hos de bedste producenter
 Featurebegrebet i forhold til begrebet ’nyhedspodcast’ – hvor er vi godt med som institution, og hvor bør vi oppe os

Denne viden kommer vores studerende til gavn i form af opdateret, mere virkelighedsnær undervisning. Samtidig er den på et teoretisk plan med til at udvikle vores begrebs- og genreforståelse – en viden, der kan bruges af både undervisere og forskere.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2201/01/24