Nyt ekstruderet planteprotein til fremtidens ernæringsrigtige fødevarer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Flere danskere øger deres indtag af plantebaserede fødevarer, hvilket kan være en væsentlig faktor til at begrænse udledning af klimagasser. Planteproteinkilder er imidlertid kendetegnet ved en lavere biologisk værdi end animalske proteiner, både hvad angår aminosyreprofil, proteinfordøjelighed og antinutrielle faktorer. Projektet taler ind i en aktuel samfundsudvikling med sin ambition om, at gøre det nemt på en ernæringsrigtig måde at skifte fra animalske til plantebaserede fødevarer. Udviklingsarbejdet baseres på teknologisk udvikling i samspil med et nytænkende fokus på ernæring og sensorik. I projektet kombineres forskellige proteinkilder for at opnå en komplet aminosyreprofil. Proteinkilderne tørfraktioneres for at bevare fiberfraktionen, hvorefter de ekstruderes. Ekstrudering øger proteinernes funktionelle egenskaber, hvilket vil forbedre spisekvaliteten af de fødevarer, de indgår i. Samtidig forventes ekstrudering at øge proteinfordøjelighed og reducere de antinutrielle faktorer, hvilket vil blive dokumenteret i projektet. Der udvikles tre kategorier af ekstrudater: kødanaloge, mellemmåltider og melbaserede, hvilket stiller forskellige krav til ekstruderingen. Prototyper af fødevarer i de tre kategorier udvikles, og analyseres dels sensorisk og dels ved forbrugerundersøgelser. De mest succesrige prototyper opskaleres, og den ernæringsmæssige kvalitet dokumenteres.
Projektet samler aktører fra jord til bord og vil munde ud i nye innovative plantebaserede fødevarer.

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet

New extruded plant protein for the nutritional foods of the future

More Danes are increasing their intake of plant-based foods, which may be a significant factor in limiting greenhouse gas emissions. However, plant protein sources are characterized by a lower biological value than animal proteins, both in terms of amino acid profile, protein digestibility and antinutritional factors. The project focuses on a current social trend with its ambition to make it easy, in a nutritionally correct way, to switch from animal based foods to plant-based foods. The work is based on technological development in interaction with an innovative focus on nutrition and sensory science. In the project, different protein sources are combined to achieve a complete amino acid profile. The protein sources are dry fractionated to preserve the fiber fraction, after which they are extruded. Extrusion increases the functional properties of the proteins, which will improve the eating quality. At the same time, extrusion is expected to increase protein digestibility and reduce the antinutritional factors, which will be documented in the project. Three categories of use of the extrudates are developed: meat analogues, snacks and flour-based, which places different demands on the extrusion. Prototypes of foods in the three categories are developed and analyzed partly sensory and partly by consumer studies. The most successful prototypes are scaled up and the nutritional quality is documented.
The project brings together actors from farm to fork and will result in new innovative plant-based foods.

The project is supported by the Green Development- and Demonstration Program under the Ministry of Environment and Food.
AkronymNekstPro
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2031/12/24

Samarbejdspartnere

 • Hanegal
 • Quinoa Quality
 • Organic Plant Protein
 • Københavns Universitet
 • Professionshøjskolen Absalon (leder)
 • Dava Food

Emneord

 • Sundhed, ernæring og livskvalitet
 • planteprotein
 • Ernæring
 • Innovation
 • Fødevarer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.