Observal

 • Nordentoft, Agnethe (Projektdeltager)
 • Aagaard, Kirsten (Projektdeltager)
 • Nordentoft, Agnethe (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  NVR er dansk partner i et tre-årigt EU-projekt, Observal, finansieret direkte af kommissionen og dermed med høj status. Formålet er at etablere et europæisk observatorium vedr. realkompetence, og der arbejdes med henblik på at etablere en permanent platform.
  Opgaven for partnerne er at kortlægge og systematisere praksis, policy og forskning vedr. RKV i de respektive lande. Projektet har en central styringsgruppe, der vil analysere og kritisk sammenholde de nationale data, og på den baggrund komme med forslag til udvikling af best practice.

  De centrale aktører på RK-feltet fra de fleste europæiske lande er med i projektet.
  Observal er nu afsluttet som projekt, men fungerer fortsat som netværk og der vil blive udarbejdet ny ansøgning sommeren 2011 til en fortsættelse af Observal.
  På Observals hjemmeside kan man læse om hvert enkelt lands praksis, policy og forksning om anerkendelse af realkompetencer. Der er fx for hvert land en række cases om arbejdet med realkompetencer
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/10/0731/10/10