Projektdetaljer

Beskrivelse

2 årigt udviklignsprojekt i anledning af Genforeningsjubilæet i 2020 samt de dansk-tyske diplomatiske og kulturelle venskabsår 2020.

Projekt ”Og Det Er Alt Nok” – Sindelagsgrænseforestillinger & #GenfortælGenforeningen er et kulturprojekt af Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling (CAV) og The Animation Workshop /VIA University College (TAW) med formål at styrke formidling og fejring af Danmarks Genforening, Sønderjyllands historie og venskabet mellem Danmark og Tyskland. Projektet er støttet af Kulturministeriets Genforeningspulje 2020 og Goethe Instituttets Dansk-Tyske Kulturår 2020. Projektet inddrager børn og unge i Sønderjylland og Danske Mindretal gennem aktiviteter og workshops, samt aktører og borgere ved gratis offentlige events og forestillinger rundt i grænselandets byer og lokalsamfund.

Projektet har 3 hovedaktiviteter:
A) ”Og Det Er Alt Nok – Sindelagsgrænsefilm: Produktion af 15 minutters animationsfilm baseret på manuskript at Anne Line Köhler Juel
B) #GenfortælGenforeningen: Lokale skoleworkshops i undervisningsmateriale udviklet på baggrund af projektet ”Og Det Er Alt Nok” - Sindelagsgrænsefilm. Projektet anvender visuel formidling, kunstnerisk produktion og kreativ læring som metode, samt manuskriptskrivning, tegning, tegneserier og animation som værktøj. Skolerne inviteres desuden ind i skolekonkurrencen ANIMOK som en del af Viborg Animationsfestival 2020 med særligt fokus på Genforeningen og det Dansk-Tyske venskabsår.
C) Gratis film og forestillingstourné under åben himmel: Gratis offentligt tilgængelige Open-Air-forestillinger med visning af ”Og Det Er Alt Nok” filmen, et tematisk kortfilmsprogram, samt visning og fejring af lokale elevproduktioner fra #GenfortælGenforeningen.


Projektbeskrivelse
Som et led i regeringens fokus på 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland og det dansk-tyske naboskab i 2020 går projektet i dybden med temaet danskhed og dansk mindretal i Tyskland og herunder forståelse for identitet, nationalitet, forskellighed og lighed gennem arbejdet med historiske begivenheder, generationsberetninger og familiefortællinger.
Animated Learning Lab (ALL) er The Animation Workshop, VIA University College’s specialiserede nationale læringscenter for produktion, læring, didaktik og animation, film, og digitale fortællinger. ALL har tidligere haft succesfulde samarbejder med A.P. Møllerfonden, omkring klyngenetværk for lærere og pædagoger samt undervisningsforløb i folkeskolen. På baggrund af film- og forestillingsprojektet ”Og Det Er Alt Nok” og i forbindelse med Genforeningen 2020, udvikles nu et unikt undervisningsmateriale, og med A.P. Møller Fonden som støttepartner vil vi kunne engagere, uddanne og inddrage lokale børn, unge, lærere og borgere på fornyet vis, gennem fordybelse i de rige lokale livsfortællinger og relevante historiske praksiserfaringer fra Grænselandet. Sammen med eleverne og deres lærere, vil A.P. Møller Fonden således være med til at skabe nye billeder, visuelle udtryk, fortolkninger og fortællinger i tegneserie og animationsfilmformat til offentlig formidling i forbindelse med de planlagte fejringer og begivenheder i forbindelse med Genforeningsjubilæet. Skoleklasserne inviteres desuden ind som en del af vores særligt genforeningsevent i Viborg - ANIMOK – en større skolefilmskonkurrence ved The Animation Workshop, VIA University College, i uge 39 under Viborg Animationsfestival 2020. ANIMOK har i 2020 et særligt tematisk fokus med #GenfortælGenforeningen”.

Projektets Formål
Formålet med projekt ”Og Det Er Alt Nok” er:
-at give børn og unge en forstærket bevidsthed om vores Sønderjyske historie og deres egne tilhørsforhold til Danmark.
-at skabe og formidle Grænselandets fortællinger gennem sønderjyske unges og danske mindretals egne udtryk og kreative produkter i sammenhæng med et større film- og oplevelsesprogram.
-at skabe et fællesskab baseret på virkelige hændelser og livshistorier fra Grænselandet, om generationer med splittelse og genforening, krig, sindelagsdemokrati, tragedier, konflikter, løsninger og næstekærlighed, herunder opbygningen af det gode naboskab til Tyskland.
-at formidle Danmarks Genforening og sindelagsdemokrati som model til løsning af grænsekonflikter i nutidens Europæiske og globale samfund. Dette blandt andet ved online.

Målgruppe
-Skoleklasser på mellemtrin og udskoling, 4.-6. klasse + 7.-9. klasse, elever i alderen 10-15 år. (workshops)
-Borgere i alle aldre (Open-Air film- og formidlingsevents)

Projektets mål og succeskriterier
Med workshopformatet tager projektet udgangspunkt i et sæt udvalgte livsfortællinger omkring opvækst, liv og levned i Grænselandet samt de deltagende elevers egne familiehistorier. Det er eleverne og deres fortællelyst, som er i fokus og livsfortællinger er en måde at viderebringe historien om sig selv, ens familie, ens hverdagsliv, og et perspektiv der kan ”fortælle os noget om” Danmarks historie, kultur og identitet. Det er projektets mål at inspirerer til, hvordan klasser kan arbejde kreativt og multimodalt med temaet genforeningen af Sønderjylland, med særligt fokus på tegning, animation, film og lyd.

Projektets succes, måles på følgende aktivitets- og resultatmål:

Aktivitetsmål
-9 workshops (heldags) i 2020 for elever og skolefagligt personale fra Sønderjyske skoler.
-9 Open-Air Filmaftner/events med kortfilmsprogram, sindelagsgrænseforestilling samt elevers produktionsfilm i 2020.
-Deltagelse af 9 skoleklasser under ANIMOK i forbindelse med VAF 2020, uge 39.
Resultatmål
-100 downloads af gratis digitalt undervisningsmateriale til skolefaglærere i dansk, historie, samfundsfag og billedkunst i 2020
-Deltagelse af 180-200 skoleelever i 2020
-Deltagelse af 5400-7200 deltagere ved Open Air Filmaftener i 2020
-20 elevproduktioner indsendt til ANIMOK skolekonkurrence, uge 39, 2020
samt offentlig gratis formidling af film, produktioner og resultater.

Lægmandssprog

Projekt om produktion af en film, et undervisningsmateriale, afvikling af tilhørende workshops for børn og unge, samt visninger af filmprogrammer rundt i grænselandet i 2020.

Nøgleresultater

Følgende resultater i 2019:
-Afholdelse af ideworkshop på The Animation Workshop
-Forfatning af manuskript og udvikling af stil
-Bevillinger, Kulturministeriets genforeningspulje, Goethe institutet og diverse kommunale puljer og fonde, i alt 388.000 DKK i 2019.

Ansøgninger i projektet:
(APL) Genforeningspuljen 2018 (afslag),
(APL) BHJ Fonden 2019 (afslag),
(APL) Goethe Instituttet 2019 (bevilget, 75k)
(APL) Genforeningspuljen 2019 (bevilget, 250.000 DKK)
(APL) Sønderborg kommune (bevilget, 18.000 DKK)
(APL) Aabenraa kommune (afslag) + 30.000 i salg af visningsevent.
(APL) KLC Viborg - #Genfortæl Genforeningen (delprojekt) (bevilget, 25.000 DKK)
(APL) KulturKurs 2.0 (afslag, søges igen til februar)
(APL) Tønder Kommune (bevilget, 35.000 DKK, 3. part.)
(APL) Sydbank Fonden (afslag)
(APL) Fabrikant Mads Clausens Fond (afslag)
(APL) A.P. Møller Fonden (ansøgt)
(APL) BHJ fonden, 31.12 (ansøgt)
Kort titelGenforeningsprojekt 2020
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

Emneord

  • Æstetik, design og medier
  • film production
  • workshop
  • screening
  • technical production
  • artist residency
  • art production

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.