Online måling af terrænnært grundvand til brug for klimatilpasningsløsninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt er blevet til på baggrund af resultater fra en Short Scientific Mission i regi af C18 projektet fra Coast to Coast Climate Challenge. Her blev det påvist at udsving i havniveauet havde en signifikant påvirkning på det terrænnære grundvandsspejl i de mest kystnære områder.

Formålet med projektet er at måle ændringer i grundvandsspejlet og evaluere disse forhold til nedbørsevents og andre relevante parametre, mhp. klogere valg af klimatilpasningsløsninger. Dette gøres via manuelle analyser af bestemmende parametre og undersøgelse af grundvandets respons på disse. Hertil udvikles en model, der kan forudsige lokale ændringer i grundvandsspejlet baseret på en stor mængde kontinuerte målinger fra Juelsminde. Denne bliver baseret på en simpel Machine Learning algoritme, som udvælges på baggrund af præstationsevne. De modellerede værdier for grundvandsstanden kan visualiseres via et dynamisk grundvandsspejl, der autogenereres på baggrund af de forudsete målinger.

Lægmandssprog

Tidligere undersøgelser viser, at grundvandsstanden i de mest kystnære områder i Juelsminde by påvirkes af ændringer i havniveauet. På baggrund af dette, ønskes grundvandsstanden forudset på baggrund af prognosedata for havniveau og nedbør

Nøgleresultater

Kortlægning af relevante parametre og efterfølgende udvikling af en maskinlæringsmodel, der kan forudsige, hvordan det lokale grundvandsspejl vil se ud 1, 3 og 5 døgn frem i tiden. Den forudsete såvel som den observerede grundvandsstand kan dertil visualiseret i QGIS. Dette kan foregå som en visualisering af en simpel model over grundvandsspejlet, men også som et risiko-kort, der viser, hvilke områder, der har risiko for at opleve vand på, eller tæt under terræn.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/22

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.