Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette pilotstudie har til formål at undersøge begyndende naturfaglig identitetsdannelse og kompetenceopbygning hos elever i 1.klasse, der netop har mødt naturfagene i undervisningssammenhæng

Lægmandssprog

Cross-age tutoring, forstået som læringsfællesskaber mellem børn på forskellige klassetrin, er en metode inden for cooperative learning, som er relativt uudforsket i forhold til naturfagene. De senere årtier har naturfagene fået et øget fokus på aktiveret viden og kompetenceopbygning, og den seneste version af fælles mål arbejder med de samme fire gennemgående kompetenceområder fra skolestart til afgangsprøven. Vores projekt sætter fokus på indskolingsbørnenes første møde med naturfagenes fagidentitet og metoder, og ser på hvordan den aktiverede viden i cross-age tutoring metodens læringsfællesskaber kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer.Nøgleresultater

Forventede resultater
På baggrund af data fra pilotstudiet vil vi designe en undersøgelsesstrategi, som kan bruges til at afdække hvordan læringsfællesskaber kan styrke naturfaglig identitets- og kompetenceopbygning i indskolingen.

Resultaterne skal derfor danne afsæt for ansøgning om eksterne midler ved afslutningen af pilotprojektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • cross age tutoring
  • læringsfællesskaber
  • naturfaglige kompetence

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.