Operation Morgenduft - Dynamiske værtskaber og værtskabende efter/videre uddannelser

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets målsætning er at skabe forskningsunderbygget grundlag for efter-videreuddannelsesaktiviteter (EVU) på Professionshøjskolen (PH) Metropol for sundhedsprofessionelle og bidrager signifikant til den videnskabelige viden om institutionelle måltider og dynamiske måltidsværtskaber. Det stigende antal ældre forøger presset voldsomt på offentlige velfærdsydelser i disse år. Det har ført til øget fokus på rehabilitering i kommunerne, også på måltiderne for ældre på plejehjem. Indsatsen i forhold til måltiderne er begrænset primært på grund af manglende kompetencer blandt sundhedsprofessionelle. Ved at tage afsæt i et allerede afprøvet evidensbasseret koncept (The Breakfast Club) nytænkes måltiderne fra en statisk og passiv bespisning af ældre til en aktiv inddragelse og samskabelse i form af dynamiske måltidsværtskaber med udgangspunkt i den nye måltidsmodel ”Hospitable Meal Model”. Den efterfølgende implementering og forankring via Web -baserede-seminarer er grundlaget for at løse udfordringen med manglende kompetencer og inddrage ældre med en rehabiliterende tankegang i måltiderne samt lette presset på de offentlige velfærdsydelser.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/06/1830/09/21

  Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Dynamiske Værtskaber
  • Morgenmads Klub på Plejehjem
  • Madrelateret funktionalitet