Oplevelsen af selvbestemmelse hos ældre borgere, der modtager sygepleje i eget hjem

  • Thomassen, Preben (Projektdeltager)
  • Møller, Annette Fløe (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en litteratursøgning omkring begrebet selvbestemmelse i forhold til ældre borgeres oplevelse af sygepleje i eget hjem. Undersøgelsen omfatter interviews med to patienter, som danner baggrund for et videre review omkring begrebet selvbestemmelse i.f.m. sygepleje. Forskningsartikler viste, at selv-bestemmelse som begreb er flertydigt, og at begrebet i praksis, i forbindelse med at modtage sygepleje, udøves i en relationel sammenhæng, der er dynamisk og individuelt baseret på relationen mellem patient og sundhedsprofessionel.
Endvidere viste litteratursøgningen, at der er skrevet meget lidt om patienternes oplevede kvalificeringer af at modtage sygepleje i eget hjem og deres subjektive oplevelser af selvbestemmelse i forbindelse med den ydede sygepleje.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato05/01/1505/01/16

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • selvbestemmelse, autonomi, ældre 75+