Opprioritering af æstetisk virksomhed i fagene – hvad sker der med læreprocesserne?

Projektdetaljer

Beskrivelse

Opprioritering af æstetisk virksomhed i fagene – hvad sker der med læreprocesserne?
Projektets sigte er gennem analyser af eksempler fra praksis at besvare spørgsmålet: Hvad sker der med læreprocesserne når en undervisning medtænker elevens æstetiske virksomhed, æstetiske oplevelse og æstetiske erkendelse? Med hvilke begreber og kategorier kan man begrunde det didaktiske design af en faglig undervisning der integrerer det æstetiske? Hvordan reagerer og responderer børnene på den æstetiske tilgang til stoffet og på hvilke måder kan fagligt udbytte og virkninger, herunder æstetisk erkendelse måles?
Projektet rækker ud over de fag der traditionelt betegnes som æstetiske fag og indkredser potentialer ved den æstetiske dimension og den æstetiske erfaring i relation til elevens faglige udbytte og i videre forstand til lærerens viden om sammenhængen mellem æstetik, didaktik og erkendelse i sin undervisning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1001/09/11

Emneord

  • læreprocesser
  • æstetiske læreprocesser