Oprettelse af 'Studier i læreruddannelse og -profession'

  • Duchene, Nanna Sofie (Projektdeltager)
  • Iskov, Thomas (Projektdeltager)
  • Elmose, Steffen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession.
Tidsskriftet udgiver både forskningsbaserede artikler, der forud for publicering har gennemgået double-blind peer-review, samt faglige artikler, der alene har gennemgået en vejledningsproces.
For tidskriftets artikler gælder det, at de enten skrives indenfor et tema angivet af redaktionen eller uden for tema. Tema meddeles af redaktionen via Call for Papers og modtages inden for en given frist. Artikler uden for tema modtages og bedømmes/vejledes løbende.
Tidsskriftet er nationalt og etableret på initiativ af læreruddannelserne i fællesskab.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/16 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Professionsdidaktik, Læreruddannelse, Skole, Undervisning, Fag- og almendidaktik

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.