Optimering af risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR løsninger i det urbane miljø

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at optimere risiko- og miljøvurderingerne ved etablering af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i urbane miljøer. Til dette udvikles en kortlægningsmetode til LAR-løsninger, der baserer sig på geofysiske opmålinger. Metoden danner grundlag for at efterprøve en række innovative, hydrogeologiske modelkoncepter i risiko- og miljøvurderingsprocessen. Projektet vil ligeledes udvikle programmel til bl.a. FEFLOW, der skal lette arbejdsgangen med de involverede modelværktøjer. Modellerne af undergrunden visualiseres i computerspillet Minecraft. Baseret på projektets resultater udarbejdes der en ”best practice” for, hvorledes myndighederne optimerer arbejdsgangen i godkendelses- og miljøvurderinger ved etablering LAR-løsninger i urbane områder.

Lægmandssprog

Klimaforandringer betyder håndtering af regnvand. En mulighed er at aflede det til undergrunden og derved skabe mere grundvand. Når regnvand afledes til undergrunden skal man være opmærksom på om der findes forureninger i undergrunden som kan begynde at flytte sig når grundvandsstanden stiger. Projektet undersøger om der er risiko for en sådan reaktivering og leverer en vejledning der kan følges for at undgå en sådan reaktivering. I projektet udvikles desuden værktøjer som letter arbejdet med modeller. Den foreslåede vejledning testes på to lokaliteter i Århus, hvor klimatilpasning med nedsivning planlægges.
AkronymORMUM
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1801/07/20

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi