Optimering af sandfang på Vejle renseanlæg

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet gik ud på at måle på sandfanget og komme med forslag til forbedringer

Nøgleresultater

I samarbejde med de studerende har vi målt glødetabet i sandfanget for at vurdere hvor effektiv sandfanget er
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/10/2027/11/20