Ord i matematik

  • Jørgensen, Anne-Mette Bladt (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Desk research
På baggrund af review af relevant forskningslitteratur om ordforrådstilegnelse i undervisningen udvikles en prototype på ”den gode undervisning” i ordkendskab i forhold til fagtekster.

Designbaseret forskningsmetode (DBR)
Gennem DBR redesignes artefakter undervejs, og efterhånden udvikles de til konstante størrelser, der kan anvendes i nye kontekster.
Eksempel på en artefakt: Pædagogiske principper for, hvordan man organiserer modellering.

Lingvistisk etnografi
Detailanalyse af lingvistikken/den sproglige dimension
Analyse af relationer/det relationelle aspekt
Analyse af sprogbrug

Lingvistisk etnografi er den særlige optik, som jeg vælger at lægge ned over mine data. Da jeg udvikler lingvistiske artefakter, er det oplagt at kigge efter samspillet mellem sproglige realisationer og interpersonelle relationer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/15

Emneord

  • feltarbejde
  • ordforrådstilegnelse
  • literacy i fagene
  • designbaseret forskning
  • lingvistisk etnografi
  • faglig læsning
  • evidensbaseret praksis
  • lærere som medforskere
  • studerendeinddragelse