Projektdetaljer

Beskrivelse

Klima-KIC er EU's vigtigste innovationsinitiativ til klimatiltag. Det internationale EU Horizon 2020-projekt, OurSpaceOurFuture, med Cardiff University som leadpartner, har samarbejdspartnere i seks forskellige lande.
EU Horizon 2020-projektet sigter mod at bidrage til at øge børn og unges motivation og interesse for rumfart og naturvidenskab, samt informere og skabe interesse for fremtidige muligheder inden for rumindustrien.

Simon Olling Rebsdorfs rolle er som repræsentant for professionshøjskolen VIA UC som medlem af International Advisory Group at bidrage til projektets fremdrift og kvalitetssikring, indtil projektet afsluttes ultimo 2021. I 2019-20 deltog Simon også som repræsentant for ESE-RO Denmark i National Stakeholder Group i Danmark 2019-20.
https://www.climate-kic.org/

Lægmandssprog

EU Horizon 2020 projektet vil øge børn og unges motivation for at skabe interesse for rumfart og naturvidenskab.

Nøgleresultater

Projektet skal sikre at rumvidenskab og -teknologi bringes ind i klasseværelset. I Danmark sker det i samarbejde med Planetarium og ESERO Denmark, som har danske naturfagslærere som primære målgruppe, og udbredelsen sker gennem rumorienterede aktiviteter i samarbejde med danske lærere. Et vigtigt element og gennemgående tema i projektet er diversitet. Projektet forventes at kunne befrugte læreruddannelsen gennem transfer mellem angelsaksiske erfaringer med motivationstiltag inden for STEM-undervisning og bl.a. kompetenceorienteret naturfagsundervisning i Danmark.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1830/06/22

Emneord

  • naturfag
  • naturvidenskabelige fag

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.