Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af undersøgelsesredskabet Occupational Balance-Questionnaire (OB-Quest).

Projektdetaljer

Beskrivelse

Begrebet aktivitetsbalance er ofte anvendt i international og dansk ergoterapeutisk praksis samt inden for aktivitetsvidenskab. Undersøgelsesredskaber som er i stand til at måle aktivitetsbalance er sjældne, hvilket vanskeliggør muligheden for at dokumentere den påståede sammenhæng mellem aktivitetsbalance og fremme af sundhed, trivsel og selvopfattet livskvalitet.

OB-Quest er et selvrapporterende spørgeskema, hvor informanten vurderer balancen i hverdagens aktiviteter. Redskabet er udviklet i Østrig og valideret både blandt grupper af raske voksne borgere og borgere med kroniske lidelser.

Formålet med projektet er at udarbejde en dansk version af spørgeskemaet OB-Quest, med henblik på at få et tilgængeligt evidensbaseret undersøgelsesredskab, som er i stand til at måle aktivitetsbalance, diskriminere mellem grupper og evt. evaluere forandringer over tid.

Oversættelsen af spørgeskemaet skal i første omgang bruges i forbindelse med et tværsnitsstudie i Helix Læringslaboratorium, hvor studerende på University College Lillebælt medvirker. Formålet med tværsnitsstudiet er at indsamle viden om niveau af fysisk aktivitet og mental sundhed vurderet i forhold til stress hos studerende på UCL. Disse informationer kan generere viden til videre forskning om sammenhænge af tilstande inden for området.

Derudover tiltænkes undersøgelsesredskabet at kunne bruges både i sundhedsvidenskabelig forskning og i den daglige kliniske praksis for ergoterapeuter.

Nøgleresultater

Projektet er igangværende.
Kort titelPsykometrisk studie
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/07/19

Emneord

  • ergoterapi
  • validering