Overvågning og offentlig omsorg

  • Holm, Susanne Bækgaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den teknologiske udvikling muliggør, at mennesker kan overvåges og kontrolleres mere og mere, også uden nødvendigvis at opdage det. Det kan naturligvis have positive konsekvenser i forhold til efterretningsvirksomhed og i forhold til forebyggelse og opklaring af kriminalitet i øvrigt. Men også uden for området for kriminalitetsforebyggelse øges mulighederne for overvågning kraftigt og til stadighed.

Det er et vigtigt og svært spørgsmål at afveje sikkerhed over for respekt for det enkelte menneskes personlige integritet. Det er helt grundlæggende etiske og juridiske problemstillinger, som kræver en overordnet stillingtagen, hvis spørgsmålet om grænser for privatlivsindgreb ikke i praksis skal overlades til enkelte medarbejderes ”tilfældige” holdninger i enkeltsituationer.

Dette projekt har en retlig tilgang og vil undersøge professionelt personales brug af elektronisk overvågningsudstyr i forbindelse med omsorgshjælp til borgere med svær demenssygdom, idet den teknologiske udvikling tilsyneladende har overhalet den gældende lovgivning på området indenom.
Da overvågning i mange tilfælde må karakteriseres som indgreb i privatlivet, vil denne praksis blive sammenholdt med de juridiske krav, som stilles til grundlaget for adgangen til at foretage sådanne indgreb. Projektet vil analysere og diskutere de hensyn og konsekvenser, der skal afvejes over for hinanden, når personalet har omsorgspligt, og borgerne har ret til juridisk ligestilling og sikring af deres fundamentale rettigheder trods alvorlig mental svækkelse og behov for offentlig omsorgshjælp.

Formålet med projektet er således at bidrage til en helt nødvendig kortlægning af retsstillingen på området samt om nødvendigt at lægge op til forslag til ny eller præciserende lovgivning på området.
Projektet vil dermed bidrage med en undersøgelse af en mangesidet og delvist ureguleret praksis, som er underbelyst i eksisterende forskning og evalueringer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1031/12/10

Emneord

  • teknologi