På vej mod professionelle læringsfællesskaber

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet er en indsats i hele Tårnby Kommunes skolevæsen, hvor skolerne bevæger sig mod professionelle læringsfællesskaber. Tårnby Kommune ønsker, at skolernes teamorganisering er afsæt for alle elevers trivsel og læring. Samtidig ønsker kommunen en fælles tilgang til og et fælles sprog omkring teamets funktion på tværs af skolerne. Da international forskning (DuFour & Marzano, 2015) peger på, at højtpræsterende skoler netop bunder i højtpræsterende teams, der arbejder ud fra en strukturetvramme og har elevernes læring som et tydeligt fokus for deres indsats, har kommunen valgt det professionelle læringsfællesskab som indsatsområde.
    Forløbet er en vekselvirkning mellem videns- og kapacitetsopbygning på workshops og kursusdage og faciliterer afprøvning af nye handlefærdigheder i praksis. Det sker i parallelle spor for henholdsvis skolens fagprofessionelle teams og skolens ledelsesteams. Kommunens skolechef og skolekonsulenterne fra forvaltningen deltager også, idet de skal kunne understøtte skolernes teamarbejde fremadrettet.
    StatusIkke startet