Pædagogen i den nye folkeskole

Projektdetaljer

Beskrivelse

I projektet foretages undersøgelse omkring pædagogens rolle i den nye folkeskole, med særligt fokus på inklusion som et pædagogisk anliggende. Undersøgelsen består af interviews, observationer og dagsbogsskrivning i to klasser på to skoler i Viborgområdet. Desuden afholdes dialogseminar med de to skoler samt en tredje skole om undersøgelsens fund og data. Den tredje skoles rolle i projektet er at fungere som sparringspartner på dialogseminar. Der deltager studerende i dataindsamlings- og analysefase.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Emneord

  • social inklusion
  • pædagogisk arbejde
  • kvalitativ metode
  • folkeskolen
  • professionsidentitet