Pædagogen i skolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets undersøgelsesdel griber ind i spændingsfeltet mellem fritidspædagogik og undervisning. Historisk knytter fritidspædagogikken an til værdier frem for fag og undervisning, hvorfor fagligheden i nogen grad har fremstået som tavs, personbåret viden. Med Skolefritidsordningen som
dominerende fritidstilbud til børn i skolealderen, og med den netop vedtagne lov om ændring af folkeskoleloven, der vedrører obligatorisk børnehaveklasse, tidligere skolestart og krav om en indholdsbeskrivelse for arbejdet i skolefritidsordninger undersøges spændingsfeltet mellem fritidspædagogikkens værdibaserede faglige selvforståelse og den ny skolepolitiske virkelighed.
Overordnet spørges ind til, hvordan pædagogprofessionen definerer og forstår sin egen faglighed i en virkelighed, der øger presset på kernefagligheden eller på pædagogprofessionens kernefagligheder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/0901/07/11

Emneord

  • SFO
  • pædagogik
  • børn
  • pædagogisk arbejde
  • lærere
  • skole
  • kultur