Pædagogen som frontløber, Pædagogisk faglighed i barnets første 1000 dage med særligt fokus på tværprofessionelt samarbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet “ Pædagogen som frontløber - Pædagogisk faglighed i barnets første 1000 dage med særligt fokus på tværprofessionelt samarbejde er udformet som et 3 årigt forsknings-, praksisudviklings- og uddannelsesprojekt, og omfatter tre work packages: A) Pædagogers samarbejde med sundhedsplejersker og familier, B) Pædagogers tværprofessionelle samarbejde med ressourceteamet i kommunen, C) Udvikling af antaster til en professionsdidaktik på Pædagoguddannelsen. Vi er optaget af at forstå hvordan den pædagogiske faglighed får konkret betydning for hvordan vanskeligheder i børnelivet forstås og håndteres. Projektet består af tre faser: 2021 Kvalificering ift. ”Den bedste start på livet’, og opstart af work packages A + B; 2022 igangsættelse af pilotprojekter i 1-2 kommuner; og 2023 kvalificering af de processer, metoder, greb – opskalering.

Lægmandssprog

Undersøgelse og udvikling af pædagogers faglighed ift. det tværprofessionelle arbejde i vuggestuen. Herunder fokus på viden ift. en professionsdidaktik

Nøgleresultater

ny opstartet
Kort titelPædagogen som frontløber
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2101/02/22