Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningen i lærerkognition viser, at de forståelser af og erfaringer med sprog og sprogundervisning, som sproglærere har med sig ind i uddannelse og profession, er med til at forme deres professionelle praksis. I dette projekt undersøger vi, hvorvidt og i givet fald hvordan det samme gør sig gældende blandt pædagogisk personale i vuggestuer, børnehaver og dagpleje, når det gælder arbejdet med bøger og læsning.

Projektets overordnede forskningsspørgsmål er:
Hvilke læseridentiteter beskriver pædagogisk personale i vuggestue, børnehaver og dagpleje – i og uden for dagtilbuddet og i fortid og nutid?
Hvordan beskriver det pædagogiske personale deres professionelle læsepraksisser?
Hvilke forbindelser kan fremanalyseres mellem læseridentiteter og læsepraksisser blandt det pædagogiske personale?

Teoretisk placerer projektet sig mellem literacyforskning, lærerkognitionsforskning og forskning i pædagogers faglige meningsdannelser. Projektet udfoldes som en interviewundersøgelse, der involverer pædagoger, medhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere i vuggestue, børnehave og dagpleje. Der udvikles et multimodalt interviewformat, der gennem inddragelse af forskellige former for visuelt materiale inviterer til refleksion over læseridentitet og læsepraksis.

Projektet skaber viden med relevans for både forskningsfelt, praksisfelt og uddannelsesfelt.
Projektets teoretiske bidrag knytter sig til udvikling af nye forståelser af læseridentitet blandt professionelle i dagtilbudsfeltet, og empirisk bidrager projektet med indsigter fra et bredt spektrum af pædagogisk personale i forskellige dagtilbudstyper: vuggestue, børnehave og dagpleje. Projektets metodiske bidrag består i udviklingen af et kreativt interviewformat, der kan anvendes i forskning, uddannelse og kompetenceudvikling blandt professionelle på dagtilbudsfeltet.
AkronymPÆLS
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2431/12/24

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • læseridentitet
  • interviewundersøgelse
  • pædagog
  • læsepraksis
  • dagtilbud