Pædagogen som sundhedsfremmende rollemodel

Projektdetaljer

Beskrivelse

På baggrund af et casestudie i dagtilbud, undersøges pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, - og hvorvidt dette afspejles i praksis? Ny pædagoguddannelse 2014 fordrer tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitution og praksisfelt. I dette samarbejde efterspørger pædagogerne viden på området som sundhedsfremmer. Formålet med casestudiet er at skabe viden om arbejdet med at øge børns sundhedsfremmende handlekompetencer på bevægelsesområdet, og herigennem skabe naturlig bevægelsesglæde. Casestudiet viser at pædagogerne ikke er bevidste om deres rolle som sundhedsfremmer – og at børnene ikke inddrages tilstrækkeligt til udvikling af sundhedsfremmende handlekompetencer. Forskningen kalder på efter- og videreuddannelse på området.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1631/01/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Sundhedsfremme
  • Leg
  • Rollemodel
  • bevægelse
  • kulturformidling
  • pædagoger
  • pædagogik