Pædagogens ændrede professionelle praksis - med børn i socialt komplekse kontaktflader

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Resume
  Forskningsprojektet Pædagogens ændrede professionelle praksis - med børn i socialt komplekse kontaktflader er en empirisk undersøgelse af pædagogers iagttagelse, beskrivelse og vurdering af de ændrede krav til viden og kompetence for professionsudøvelse. De ændrede krav skyldes at pædagoger i dag skal etablere relationer til børn, der indgår i mange sociale kontekster med forskellige normer og værdier, og som også inden for de enkelte kontekster skal kunne håndtere skift i aktiviteter med forskellige succeskriterier (omsorg, udvikling, leg, læring mv.). Projektet anvender en mixed method tilgang, der kombinerer litteraturstudier, fokusgruppeinterviews og en surveyundersøgelse. Projektet er teoretisk funderet i sociologisk systemteori. Resultaterne forventes at kunne kvalificere uddannelse og efteruddannelse af pædagoger.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/1001/12/11